De producten die KLIMAP op zal leveren bestaan uit:

  • een menukaart met beschikbare en nieuwe kennis over de effectiviteit en haalbaarheid van adaptatiemaatregelen;
  • procesbeschrijvingen die op hoofdlijnen weergeven hoe ontwikkelpaden te ontwerpen voor de langere termijn;
  • een overzicht van tools en instrumenten die helpen bij het maken van onderbouwde keuzes in het proces.

Als kapstok wordt een routekaart ontwikkeld die structuur geeft aan het gehele proces en die de verschillende KLIMAP-producten met elkaar verbindt. De routekaart is een hulpmiddel voor de regio om de transitie naar klimaatbestendigheid richting te geven. De routekaart is in volle ontwikkeling tijdens de looptijd van KLIMAP. Want door nieuwe inzichten uit de proefgebieden of door nieuwe kennis elders, worden de producten gedurende het project aangevuld, aangescherpt of verbeterd. Deze website informeert u over de laatste stand van zaken hierin. Kom daarom regelmatig even een kijkje nemen.