Het gaat hierbij niet zozeer om het ‘hoe’, maar wel om op welk niveau en hoe deze worden ingezet voor signalering en bijsturing. Om de verbinding te maken met de omgeving en partners, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen systeemindicatoren en gebruikersindicatoren. Dit sluit aan bij het denken in snelle en langzame variabelen. De systeemindicatoren richten zich op lange termijn ontwikkelingen op een hoger schaalniveau. Gebruiksindicatoren zijn indicatoren die jaarlijks worden getoond en waarbij gedrag en effect op korte termijn inzichtelijk kunnen worden gemaakt.