Er is een groot aantal indicatoren mogelijk om dit in kaart te brengen. Belangrijk is om hierbij onderscheid te maken naar het fysieke systeem en het maatschappelijke/beleidssysteem. Voorbeelden van indicatoren zijn:

  • Fysisch systeem: Bodemvocht, Bodembiodiversiteit, sloot/oppervlaktewater kwaliteit, wanneer veranderingen optreden in kwaliteit en kwantiteit van oppervlakte water.
  • Maatschappelijk/beleidssysteem: economische ontwikkeling in het gebied, veranderen van landgebruiksfuncties in het gebied.

Belangrijk inzicht uit het Deltaprogramma is dat deze indicatoren zoveel mogelijk: Relevant, Meetbaar, Tijdig, Betrouwbaar en Overtuigend zijn.