Als blijkt dat de monitoring resultaten afwijkt van hetgeen was verwacht dan hangt de reactie hierop af van de ernst, gevolgen, onzekerheid, en de beschikbare tijd voor actie. Als actie noodzakelijk blijkt dan  zijn de volgende getrapte acties mogelijk:

  • Verder onderzoek doen naar de ernst en zekerheid van het signaal, zowel op korte als lange termijn;
  • Het nemen van voorbereidende stappen voor implementatie van de volgende stappen in de ontwikkelpaden;
  • Bijstellen van de maatregelen pakketten of het monitoringsysteem;
  • Het aanpassen van indicatoren en waarden op basis van nieuwe data/inzichten.