In de casus Noord-Limburg/Vitale Peel is de PRAAT-Tool toegepast om deze vraag met stakeholders te onderzoeken. Resultaten hiervan zijn  te vinden in de rapportage van casus Noord-Limburg. Een beschrijving van de tool, zoals gemaakt door de ACT studenten op basis van eerdere concepten uit Noord-Limburg, vind je hier.

Inspanning is ook een belangrijk thema ten aanzien van opschaling. Sommige nieuwe concepten of maatregelen zullen immers niet aansluiten op huidig beleid en werkwijze en dit vraagt vroegtijdig in het proces al aandacht. Vaak is mogelijk om een pilot uit te voeren, echter als er na gebleken succes opschaling moet plaats vinden, blijkt dit erg lastig te realiseren. Hierbij speelt de pilot paradox een rol. De paradox schuilt erin dat condities te behalen die nodig zijn om de pilot op zichzelf succesvol te laten zijn tegengesteld zijn aan de condities die nodig zijn om extern succes te behalen. Voor meer strategieĆ«n over opschaling zie [PM] Deltafact Opschaling.