Om ongewenste veranderingen tijdig te signaleren kan gebruik worden gemaakt van de ontwikkelde indicatoren. Wat belangrijk is hierbij is dat niet alleen grenswaarden, maar ook signaalwaarden worden gedefinieerd. Een signaalwaarde is de waarde van een indicator die aangeeft dat een beslispunt of knikpunt dichterbij komt. Dit is het moment om een vervolgactie te overwegen.