Uitdaging bij het kiezen van maatregelen is dat er een veelheid aan onzekerheden kan leiden tot een neiging tot beleidsverlamming, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan het vermijden van actie en het vasthouden aan traditionele maatregelen of het in stand trachten te houden van de huidige situatie, waarbij de complexiteit van de situatie niet volledig wordt erkend. Daarnaast kan deze vraag worden benaderd vanuit het perspectief van de minste spijt of de minste weerstand. Bij minste spijt wordt dan gedacht aan zo dicht mogelijk aansluiten bij het water en bodem systeem ten opzichte van landgebruik/drempelwaarden. Eigenlijk gaat het dan om een systeem met zo min mogelijk menselijk/technisch ingrijpen. Het perspectief van de minste weerstand gaat meer uit van het maatschappelijk perspectief, zoek juist de coalition of the willing (als het gaat om verkopen van grond, samenwerking met bedrijven en andere overheden/sectoren, functieverandering, maatschappelijke initiatieven) waardoor stappen vooruit kunnen worden gezet in plaats van alleen maar te gaan voor de (met de kennis van nu en de belangen van nu) perfecte maatregelen/functieveranderingen op de perfecte locatie. Dit is voor Noordelijke IJsselvallei nagegaan in werksessie op basis van resultaten van analyses met tools genoemd in voorgaande routekaartstappen, plus inzichten ontwerpsessie(s) ontwikkelpaden.