De menukaart geeft inzicht in de effectiviteit van de maatregelen m.b.t. tegengaan van verdroging, opvangen van extreme buien en verbeteren van waterkwaliteit. Ook geeft de menukaart indicaties voor opschaalbaarheid, randvoorwaarden, kosten/baten en mogelijke kansen en risico's van de maatregelen.

   Beekdal.png                                                                      

Door te klikken op één van de plekken in het landschap hieronder, verschijnt een lijst met strategieën en maatregelen die hier van toepassing zijn.

De strategieën en maatregelen in de KLIMAP menukaart zijn ook geordend naar leidende principes, geïnspireerd op de Kamerbrief Water en Bodem Sturend. Door te klikken op één van de leidende principes, verschijnt de lijst met bijbehorende maatregelen: