TOEPASSEN KLIMAATROBUUSTHEID     SCHAAL
Maatregelen HG hoge gronden
F flanken
BD beekdalen
Antiverdroging Felle buien Waterkwaliteit P perceel
B bedrijf
BZ bufferzone
SG stroomgebied
R regio
Afkoppelen verhard oppervlakte HG F BD  +++  +   R
Aangelegde waterbuffer in basins HG F BD  +++++  +++++   !!! B SG
Besparen van water opgepompt uit diepere grondlagen HG F BD  +++    
Functie volgt peil HG F BD  +  +  + SB
Bodemverbeteraars gericht op organische stof aanvoer HG F BD  +  +  + P B
Regenwormen introductie HG F BD  +  +  + P B
Verbeteren bodembiologie HG F BD  +  +  + P B
Andere bemestingsstrategieĆ«n en precisie-irrigatie HG F BD  +  +  +++ P B
Verbeteren bodemstructuur HG F BD  +  +  + P B
Bodemchemie Ca/Mg HG F BD  +  +  + P B
Opheffen verstorende lagen in de bodem HG F BD  +  +  + P B
Toevoegmiddelen voor betere wateropname door de bodem HG F BD  +  +  + P B
Beperkte grondbewerking / niet kerende grondbewerking HG F BD  +  +  + P B
Egaliseren / vlaklegging HG F BD  +  +  + P B
Verruigen Boomspiegel HG F BD  +  +  + P B
Klaver- en kruidenrijk grasland HG F BD  +  +  + P
Agroforestry  HG F BD  +  +  + B
Grasbaanbeheer in boomgaarden HG F BD  +  +  + P B
Groenbemesters en vanggewassen toepassen HG F BD  +  +  +
Mais in permanent grasland HG F BD  +  +  + P B
Permanent grasland op risicopercelen HG F BD  +  +  + P
Bouwplan 60:20:20 HG F BD  +  +  +
Gebiedsbouwplan HG F BD  +  +  + R
Kringloop landbouw HG F BD  +  +  +
Natuurinclusieve landbouw HG F BD  +  +  +
Regeneratieve begrazing HG F BD  +  +  + B
Plannen werkzaamheden afhankelijk van bodemconditie HG F BD  +  +  + P B
Voedselbossen HG F BD  +++  +  + B