TOEPASSEN KLIMAATROBUUSTHEID     SCHAAL
Maatregelen HG hoge gronden
F flanken
BD beekdalen
Antiverdroging Felle buien Waterkwaliteit P perceel
B bedrijf
BZ bufferzone
SG stroomgebied
R regio
Subirrigatie met gezuiverd restwater via regelbare drainage HG  +    !!! P  
Subirrigatie met oppervlaktewater via regelbare drainage HG  +    !!!
Subirrigatie met regenwater via regelbare drainage HG  +    +
Subirrigatie met grondwater via regelbare drainage HG  +    +
Extra water aanvoer F HG  +++     SG
Klimaat adaptieve drainage (KAD) met automatische pomp- en niveausturing en subirrigatie F HG  +++++  +   P R
Ondiepe nauwere drainage F HG  +++++    
Peilgestuurde drainage / samengestelde peilgestuurde drainage F HG  +++++     P R
Grondwater gestuurd peilbeheer F HG  +++++  +++  
Infiltratie gezuiverd restwater HG  +    !!!