TOEPASSEN KLIMAATROBUUSTHEID     SCHAAL
Maatregelen HG hoge gronden
F flanken
BD beekdalen
Antiverdroging Felle buien Waterkwaliteit P perceel
B bedrijf
BZ bufferzone
SG stroomgebied
R regio
Peil hoog houden (winterwater) F HG  +++++  !!!   SG
Aangelegde waterbuffer in basins overal  +++++  +++++   !!! B SG
Water vasthouden en infiltreren in natuur BD F  +++++  +++++   !!! SG
Watervasthouden op perceel via inundatie BD F  +++++  +++  !!! P
Breed beekdal door ophogen beekbodem en extensiveren onderhoud BD F  +++++  +++++    SG
Herstel oude vennen / wijers en uitzetten onderbemaling F HG  +++++  +++++    SG
Moerasoevers BD    +++++  +++++    Z
Natuurbufferzone BD F  +++++  +++++    Z
Nevengeul BD F  +++++  +++++    SG
Functie volgt peil overal  +  +  + SB
Natte landbouw/paludicultuur (bv lisdodde, riet, els, wilg) BD F  +  +++  + Z