TOEPASSEN KLIMAATROBUUSTHEID     SCHAAL
Maatregelen HG hoge gronden
F flanken
BD beekdalen
Antiverdroging Felle buien Waterkwaliteit P perceel
B bedrijf
BZ bufferzone
SG stroomgebied
R regio
Water vasthouden in de haarvaten (overkoepelend hieronder losse maatregelen) F HG  +++++  +++++   !!! SG
Afvoerreducerende stuw (SAWAX) F HG  +++++  +   R
Moerasoevers BD    +++++  +++++    Z
Nevengeul BD F  +++++  +++++    SG