TOEPASSEN KLIMAATROBUUSTHEID     SCHAAL
Maatregelen HG hoge gronden
F flanken
BD beekdalen
Antiverdroging Felle buien Waterkwaliteit P perceel
B bedrijf
BZ bufferzone
SG stroomgebied
R regio
Inzet oppervlaktewater en gezuiverd restwater HG  +    !!! B
Subirrigatie met gezuiverd restwater via regelbare drainage HG  +    !!! P  
Infiltratie gezuiverd restwater HG  +    !!!