Stap 6 Leidende vraag 3Het bepalen van de rollen bij de implementatie van maatregelen is uiteraard afhankelijk van verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Echter met complexe opgaven zoals klimaatadaptatie is ‘grensontkennend samenwerken’ vaak een sleutel om daadwerkelijk tot implementatie te komen in plaats van op de eigen strepen blijven staan. Binnen KLIMAP is de rol verdeling in de implementatiefase niet in de cases uitgewerkt. Wel is tijdens een leersessie geëxperimenteerd met het starten vanuit capaciteiten die nodig zijn voor verandering en implementatie. Hierbij is met name geredeneerd vanuit de capaciteiten die nodig zijn om veranderingen te realiseren. Op basis van deze spiegel is het wel mogelijk om aan te geven welke partijen de benodigde capaciteiten bezitten en op basis daarvan ook een (schetsmatige) rolverdeling te maken PM-Link naar beknopt verslag van de leersessie. Let wel op dat dit niet tot een onderling naar elkaar wijzen leidt.