Het watersysteemgedrag vormt de randvoorwaarde voor het grondgebruik. Voor natuur en landbouw kan worden afgeleid wat dit betekent voor de toestand.

Voor de casus Chaamse beken is een analyse uitgevoerd met de Waterwijzer Natuur (WWN) naar de huidige botanische waarde van terrestrische natuur. Om een beeld te krijgen van de afvoerdynamiek is voor het gebied van de Chaamse beken ook een analyse uitgevoerd met het Brabant model. Meer informatie over deze studie is te lezen in de rapportage

Stap 1 leidende vraag 3a

Voor casus Noordelijke IJsselvallei is een quickscan analyse van de landbouw uitgevoerd op basis van gegevens van onder andere het CBS. Meer informatie: Rapportage contextbepaling Noordelijke IJsselvallei.

Stap 1 leidende vraag 3b

Voor casaus Chaamse beken is gebruik gemaakt van de Waterwijzer Landbouw WWL, waarbij de resultaten van de berekeningen met het Brabant model(grondwaterstanden) zijn gebruikt als invoer.