Stap 5 Leidende vraag 2Binnen het KLIMAP-project is de casus Mariapeel Grote Molenbeek op twee manieren benaderd. Voor deze case is vanuit een systemisch perspectief geredeneerd. Aan de hand van grondwatermodelberekeningen voor het jaar 2050 (LIWA) is onderzocht welke landgebruikfuncties mogelijk zouden zijn en hoe deze aansluiten bij verschillende toekomstscenario’s. Het waterschap Aa en Maas heeft de gevolgen van diverse maatregelen en strategieën geanalyseerd. In de Peel-regio waren de eiwittransitie en de toenemende droogte de voornaamste externe factoren die meegewogen moesten worden bij het reageren op deze ontwikkelingen. Voor de Vitale Peel is dit onderwerp ook behandeld tijdens werksessies, waarbij gebruik is gemaakt van de resultaten van analyses met de eerder in de routekaart genoemde tools, aangevuld met inzichten uit ontwerpsessies voor ontwikkelpaden.

Dit is vastgelegd in de verslaglegging van de sessie van Vitale Peel en Chaamse Beek.