Maatregelen – die dus zowel uit fysische ingrepen kunnen bestaan, maar ook uit beleid en maatschappelijke ingrepen – kunnen op verschillende manieren in de tijd worden gezet. Er kan zowel vanuit het heden worden geredeneerd naar de toekomst toe, als terug redenerend vanuit toekomstvisies naar het heden. Het voordeel om de laatste wijze te kiezen is dat hierbij minder in bestaande praktijken wordt geredeneerd en daardoor ook nieuwe inzichten kunnen worden opgedaan. Belangrijke aandachtspunten bij beide werkwijzen is:

  • Doorlooptijd van maatregelen: sommige maatregelen zullen veel tijd kosten voordat zij effect hebben of voordat zij gerealiseerd zijn. Zie onderstaande figuur ter illustratie. Hierin het overzicht van grote infrastructurele projecten zoals deze in Nederland zijn gerealiseerd de afgelopen 100+ jaar en de daarbij behorende doorlooptijd.
  • Onderlinge afhankelijkheid van maatregelen.
  • Plaats low-regret maatregelen altijd vooraan in de tijd – denk aan waterbewustzijn in de breedste zin van het woord, maar ook ruimtelijk – sommige maatregelen zijn op bepaalde plekken veel effectiever dan andere maatregelen.

Stap 4. Leidende vraag 3