Noord-Limburg

Limburg kampt met urgente opgaven op het gebied van wateroverlast, droogte, waterkwaliteit, en natuur en milieu. De provincie Limburg en het Waterschap Limburg hebben voor een gebied, waar sprake is van een stapeling van opgaven en doelen, een systeembeschrijving uitgewerkt. Bijgaand document, waarin het gebied vanuit verschillende perspectieven in beeld is gebracht, richt zich op context bepaling; de eerste stap in de routekaart. 

Noordelijke IJsselvallei

De Noordelijke IJsselvallei is voor zowel het inlaten als het uitlaten van water voor een belangrijk deel afhankelijk van de rivier de IJssel. Vanwege klimaatverandering zal dit in de toekomst waarschijnlijk niet altijd mogelijk zijn, vanwege lagere waterstanden in de IJssel tijdens droogte en hogere waterstanden tijdens natte perioden. Om beter bestand te zijn tegen deze veranderingen, is de centrale vraag voor het Noordelijke IJsselgebied hoe het gebied minder afhankelijk gemaakt kan worden van de aan- en afvoer van water IJssel. Bijgaand document richt zich op context bepaling; de eerste stap in de routekaart.