Het programma Lumbricus is een kennisprogramma waarbinnen waterschappen, kennisinstellingen en ondernemers samen met agrariĆ«rs onderzoek doen naar een klimaatrobuust bodem- en watersysteem. Lumbricus kan worden gezien als de voorloper van het programma KLIMAP. Van 2016 tot 2020 zijn in Lumbricus praktijkgerichte onderzoeken uitgevoerd, maar ook maatregelen beproefd die bijdragen aan klimaatrobuuste hogere zandgronden. Op 3 maart j.l. is het programma afgesloten met een bestuurlijk symposium.