Klimaat caf buitentempWoensdagmiddag 18 mei 2022: Buiten in Reusel volop zon, meer dan 30 graden en kurkdroog. Binnen bij Van den Borne Aardappelen een aangename 20 graden, koel briesje en een enthousiaste stemming van elkaar (eindelijk weer) ontmoeten en spreken. Want er is veel te bespreken! In het buitengebied van Zuidoost Brabant gebeurt veel. In deze middag komen veel trajecten samen om van en over elkaar te leren, te verbinden en nieuwe inzichten te genereren. Dit alles met het oog op de Boerderij van de Toekomst in het klimaat van de toekomst.

 Want hoe ziet het klimaat er in de toekomst uit en welke impact heeft dat op het buitengebied in en rondom Reusel? Dion van Deijl van KnowH2O en Ilja America van Deltares nemen het publiek mee 30 tot 50 jaar vooruit en geven inzicht in de knoppen waar aan gedraaid kan worden. Stuwen hoger, bodem bedekken en ook juiste teeltkeuzes kunnen helpen in het in balans brengen van de watervraag en -aanbod. Met deze bagage zijn we, een mix van experts op het gebied van agrarisch ondernemen, mest , stikstof, robotica, ruimtelijk beleid, ecologie en hydrologie, aan verschillende tafels na gaan denken over het ‘ideale’ gebiedsbouwplan voor de zuidoostelijke zandgronden. Hoe komen we tot een productief, regeneratief en veerkrachtig buitengebied?

 

011 Klimaat cafe 4 3 2Omdat grond schaars is en er diverse maatschappelijke opgaven spelen is een integrale gebiedsaanpak cruciaal! Duidelijke grenzen stellen, daarbinnen weloverwogen keuzes maken en ruimte laten voor de ondernemers om passende maatregelen te treffen. Op verschillende plekken komt daarbij de vraag op om toekomstscenario’s en ontwikkelpaden ook te gaan ondersteunen met ruimtelijke (kaart)beelden en impressies. We weten dat de verschillende opgaven beperkingen opwerpen voor het toekomstige ruimtegebruik: ‘Niet alles kan overal’. Maar wat kan er dan nog wél en op welke plek?

Mooi om te zien dat deze punten goed terug kunnen komen in de Boerderij van de Toekomst, waarbij we vanuit KLIMAP het proces en de onderbouwing van keuzes goed kunnen faciliteren. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag!