Na de aangekondigde versoepelingen omtrent COVID-19 hebben we in KLIMAP onze kans gegrepen en de reeds ingeplande overleggen op locatie laten plaats vinden. Zowel de strategiegroep als de project-stuurgroep zijn afgereisd naar het Gelderse Hengelo. 

Strategiegroep 20 09 2021Afgelopen 20 september zijn bestuurders en directieleden van betrokken overheden en onderzoeksinstellingen in Hengelo bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de KLIMAP doelstellingen en deze te verbinden met de (lange termijn) opgaven van de Hoge Zandgronden. Ze benadrukten allen het belang van het delen van kennis onder elkaar én naar de actoren toe. We hebben elkaar hard nodig om te komen tot een klimaatbestendige inrichting! Het is belangrijk dat we samen blijven werken, ook als het project KLIMAP is afgerond.

Aansluitend aan de vergadering werd een bezoek gebracht aan het Agro-innovatiecentrum De Marke, waar de bedrijfsleider een toelichting heeft gegeven over een aantal lopende proeven op gebied van klimaatadaptatie. In februari vindt de volgende bijeenkomst plaats van de strategiegroep, hopelijk weer fysiek!

 

Stuurgroep 28 09 2021Een week later, op 28 september, zijn alle projectleden van KLIMAP bijeen gekomen in hetzelfde Hengelo. We hebben samen stilgestaan bij de tot nu toe bereikte resultaten uit de lopende veldproeven en proefgebieden. Een overzicht hiervan is terug te vinden op de website (Proefgebieden). Ook hebben we gesproken over de werkzaamheden voor eind 2021 en 2022: welke veldproeven ronden we af, continueren we of starten we op? En in welke proefgebieden kunnen we werken aan de methodiek van Ontwikkelpaden? Welke aandachtspunten zijn daarin belangrijk?

Ook de stuurgroep heeft na afloop het Agro-innovatiecentrum De Marke bezocht. Enkele betrokken projectleden hebben een toelichting gegeven op de KLIMAP veldproeven die hier plaats hebben: doorzaai van wintergranen, bijmenging van klei en effecten van ondergrondverdichting. Het was een inspirerende en informatieve bijeenkomst. In een samenwerkingsproject als deze blijkt maar weer dat elkaar fysiek ontmoeten belangrijk is! Hopelijk kan de volgende bijeenkomst wederom fysiek plaats hebben, op een andere inspirerende locatie.