De hoge zandgronden in Noord- en Midden Limburg gaan zwaarder gebukt onder droogte dan andere plekken in Limburg. Er valt minder neerslag en ook de geografische ligging en de bodemopbouw zorgt ervoor dat het grondwater hier snel verder wegzakt bij onvoldoende neerslag. Binnen het onderzoeksprogramma KLIMAP voeren we samen met Waterschap Limburg proeven uit voor onderzoek naar droogtebestrijdingsmaatregelen. Hierover heeft Waterschap Limburg onlangs een bericht uit gedaan: https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/nieuws/