Onlangs heeft een groep masterstudenten van de Wageningen Universiteit een adviserend onderzoek uitgevoerd naar het invullen en verspreiden van de menukaart van het KLIMAP project. De menukaart is een product dat gedurende het project wordt ontwikkeld. Het bevat handvatten, kennis en informatie over de effecten en consequenties van de klimaatadaptieve maatregelen. Gebruikers op de hoge zandgronden kunnen aan de hand van deze menukaart nagaan welke maatregelen voor hen interessant zijn om mee aan de slag te gaan. De studenten hebben onderzocht hoe de vormgeving en informatievoorziening ingericht kan worden, zodat de menukaart aansluit bij de behoeften van de toekomstige gebruikers. Vanwege de beperkte beschikbare tijd is gekozen voor de agrariërs als specifieke doelgroep.

Binnen het onderzoek zijn drie thema’s aan bod gekomen: inhoud, ontwerp, en verspreiding. De studenten hebben een literatuurstudie uitgevoerd naar de invloed van deze factoren op de informatieoverdracht. Ook hebben ze interviews gehouden met agrariërs om te kijken wat voor hen belangrijke punten zijn. Hieruit is een advies voortgekomen hoe de menukaart goed kan aansluiten bij de agrariër als toekomstig gebruiker. Hieronder zijn de belangrijkste punten opgesomd.

Inhoud

  • Laat ook zien wat de gevolgen zijn van klimaatverandering voor de specifieke doelgroep. Waarom is ‘niets doen’ geen optie?
  • Maak gebruik van goede voorbeelden uit voor de doelgroep bekende en vertrouwde netwerken.
  • De informatie in de menukaart moet dusdanig compleet zijn dat de maatregelen direct toegepast kunnen worden door de gebruiker. Hoe kan de maatregel worden geïmplementeerd? Hoe past het in de bedrijfsvoering?
  • Voeg ook informatie toe over de kosten en baten van een specifieke maatregel.

Ontwerp

  • Zorg ervoor dat de gebruiker naar eigen wens en eenvoudig specifieke thema’s en maatregelen kan opzoeken, bijvoorbeeld via een beslisboom.
  • Gebruik aansprekende teksten, ondersteund met grafische informatie.
  • Maak het voor de gebruiker mogelijk om direct contact op te nemen met een technische of inhoudelijke hulplijn.

Verspreiding

  • Theory of Planned BehaviourMaak gebruik van de factoren uit de Theorie van Gepland Gedrag (Theory of Planned Behaviour) om de impact van de boodschap te vergroten (Luzzi, L. & Spencer, A., 2008).
  • Zorg voor een grote betrokkenheid van de gebruikers, bijvoorbeeld door het organiseren van interactieve workshops of inspiratiedagen.
  • Communiceer via de voor de agrariërs bekende en veel gebruikte kanalen.

De studenten hebben ter inspiratie een mockup gemaakt van een stukje menukaart, zoals die eruit zou kunnen zien. Deze is hier te vinden.

De bevindingen uit het onderzoek zijn goed ontvangen binnen het project. De adviezen zullen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de menukaart.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je een uitgebreidere toelichting op het onderzoek en de conclusies? Er is een rapportage beschikbaar die op verzoek kan worden toegestuurd. U kunt deze opvragen via de contactpagina.