Picture websiteAfgelopen april en mei hebben 5 WUR-studenten in opdracht van KLIMAP onderzoek gedaan naar het inzichtelijk en bespreekbaar maken van benodigde inspanning en doorlooptijd van klimaatadaptatie-maatregelen. De studenten hebben daarvoor de PrAAT-tool ontwikkeld, waarin aan de hand van het scoren van verschillende criteria de stakeholders met elkaar het gesprek kunnen aangaan over de verschillende en overeenkomende opinies. Daarnaast kan met deze tool een vergelijking worden gemaakt van verschillende maatregelen op gebied van benodigde inspanning en doorlooptijd. Aangevuld met het inzicht in de effectiviteit van maatregelen op gebied van klimaatrobuustheid, kunnen op deze manier de verschillende routes richting een klimaatbestendige inrichting worden afgewogen én kan er een voorkeursroute worden uitgezet. Een nuttig en gebruiksvriendelijk product dat de regio helpt in het proces richting een klimaatbestendige inrichting van het gebied!

Startpunt is de eerste aanzet die in KLIMAP is gemaakt in de casus Mariapeel & Groote Molenbeek (Noord-Limburg). Aan de hand van interviews met verschillende stakeholders en een literatuuronderzoek zijn de criteria, waarmee inspanning en doorlooptijd van maatregelen worden getoetst, aangescherpt en uitgebreid. De zes criteria die in de PrAAT-tool zijn opgenomen betreffen:

  • Maatschappelijke acceptatie (mate van te verwachten steun of hinder)
  • Neveneffecten (secundaire effecten op milieu en maatschappij)
  • Verhoudingen en instrumenten (grondeigendom, samenwerking en beleidsinstrumenten)
  • Investeringskosten (grondaankoop, vergunnings- en uitvoeringskosten)
  • Inpasbaarheid (mate van aanpassing van wet- en regelgeving, procedures en urgentiebesef)
  • Flexibiliteit (stuurbaarheid bij veranderende omstandigheden)

radar staafdiagramDe toegekende scores worden visueel weergegeven in radardiagrammen (zie figuur), zodat een totaaloverzicht ontstaat van de benodigde (gekleurde taartpunten) en beschikbare inspanning (zwarte kaders) voor de zes criteria. De benodigde doorlooptijd van het implementatieproces wordt separaat weergegeven in een staafdiagram.

In verschillende sessies met potentiële gebruikers is de PrAAT-tool getest. De feedback uit deze sessies is verwerkt in de tool. De partners in KLIMAP zien deze tool als een gespreksopener: het daagt uit tot het bespreken van de te verwachten inspanning van maatregelen binnen een organisatie of tussen verschillende stakeholders. Het toevoegen van de ruimtelijke component aan de tool zou een welkome aanvulling zijn. Daar gaan we ons binnen KLIMAP over buigen!

 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je een uitgebreidere toelichting op het onderzoek en de conclusies? Er is een rapportage beschikbaar die op verzoek kan worden toegestuurd. U kunt deze opvragen via de contactpagina.