In deze stap werken we mogelijke toekomstbeelden of scenario’s voor het gebied uit, waarbij we onderscheid maken in autonome scenario’s (mogelijke trends) en normatieve scenario’s (wensbeelden). Tevens brengen we in beeld hoe het systeem, zoals in stap 1 gedefinieerd, reageert op deze trends en gewenste ontwikkelingen: hoe robuust zijn wensbeelden? En waar in het gebied is het bodem- en watersysteem kwetsbaar?

In deze stap van de routekaart is ook aandacht voor onzekerheden. Onzekerheden in veranderingen van het klimaat, in bodem- en watergebruik en in het systeemgedrag. 

In de proefgebieden Noord-Limburg en Noordelijke Ijsselvallei wordt deze stap in de routekaart op dit moment doorlopen, waarbij de focus van beide gebieden verschilt. Zodra de producten afgerond zijn, worden deze op de website geplaatst en kunnen deze ter illustratie en inspiratie worden ingezien.

In een latere fase van het project wordt op deze plek een overzicht gegeven van nuttige tools en bronnen die in deze stap van de routekaart kunnen worden toegepast. Tevens vind je hier verwijzingen naar websites waar meer informatie te vinden is van de betreffende tools en bronnen.

 

Scenario’s zijn beelden van een mogelijke toekomst. Veranderingen in klimaat en sociaaleconomische omstandigheden zijn belangrijk om het waterbeheer en de inrichting van een gebied passend te maken voor gewenste vormen van landbouw, natuur en de gebouwde omgeving. Naast visualisaties van deze scenario's, maken we inzichtelijk hoe het systeem, zoals in stap 1 gedefinieerd, reageert op de te verwachten trends en de gewenste ontwikkelingen: hoe robuust zijn de wensbeelden? En waar in het gebied is het bodem- en watersysteem kwetsbaar?

In deze stap van de routekaart is ook aandacht voor onzekerheden. Onzekerheden in veranderingen van het klimaat, in bodem- en watergebruik en in het systeemgedrag.