In de proefgebieden Noord-Limburg en Noordelijke Ijsselvallei wordt deze stap in de routekaart op dit moment doorlopen, waarbij de focus van beide gebieden verschilt. Zodra de producten afgerond zijn, worden deze op de website geplaatst en kunnen deze ter illustratie en inspiratie worden ingezien.