Deze stap in het proces wordt komende maanden verder uitgewerkt. Zodra meer informatie beschikbaar is, wordt dit op de website geplaatst.

 

Hierin worden te zijner tijd voorbeelden geplaatst die ter illustratie en inspiratie kunnen worden ingezien.

In een latere fase van het project wordt op deze plek een overzicht gegeven van nuttige tools en bronnen die in deze stap van de routekaart kunnen worden toegepast. Tevens vind je hier verwijzingen naar websites waar meer informatie te vinden is van de betreffende tools en bronnen.

Deze stap in het proces wordt nog verder uitgewerkt. Zodra meer informatie beschikbaar is, wordt dit op de website geplaatst.