Monitoren is een manier om op tijd van koers te wijzigen als blijkt dat de maatregelen niet meer voldoende zijn om het gebied klimaatbestendig te houden. Immers, nieuwe inzichten over klimaatverandering en de effecten zullen gaandeweg tot stand komen.

Monitoren is van belang om in te schatten wanneer een nieuw beslismoment zich aandient. Ook hou je op deze manier inzicht in wanneer een huidige strategie aangepast moet worden. De data van de monitoring wordt gebruikt in de stakeholderprocessen om samen te leren en betekenis te geven aan de nieuwe informatie. Een goed opgezet monitoringsprogramma ondersteunt het leerproces en helpt de besluitvorming. Daarnaast helpt het om te identificeren of maatregelen ook op andere plekken in te zetten zijn of binnen het gebied opgeschaald kunnen worden, omdat beter bekend is wat de mogelijkheden en beperkingen zijn.

 

Hierin worden te zijner tijd voorbeelden geplaatst die ter illustratie en inspiratie kunnen worden ingezien.

In een latere fase van het project wordt op deze plek een overzicht gegeven van nuttige tools en bronnen die in deze stap van de routekaart kunnen worden toegepast. Tevens vind je hier verwijzingen naar websites waar meer informatie te vinden is van de betreffende tools en bronnen.

Deze stap in het proces wordt nog verder uitgewerkt. Zodra meer informatie beschikbaar is, wordt dit op de website geplaatst.