In het gebied Groote Molenbeek – Mariapeel kampt men met urgente opgaven, zoals wateroverlast, droogte, waterkwaliteit en stikstofdepositie in kwetsbare gebieden. Daar waar opgaven samenvallen, is het logisch en efficiënt om te kijken of deze ook op een integrale wijze aangepakt kunnen worden. De provincie Limburg en Waterschap Limburg werken voor dit gebied een programma uit waarin opgaven en doelen worden gestapeld. Het toepassen van ontwikkelpaden kan hier waardevol bij zijn.

Hier wordt later een beschrijving van de casus toegevoegd.

Hier wordt later een beschrijving van de casus toegevoegd.

Hier wordt later een beschrijving van de casus toegevoegd.

Hier wordt later een beschrijving van de casus toegevoegd.

Hier wordt later een beschrijving van de casus toegevoegd.