Op basis van onderstaande ervaringen binnen KLIMAP is de routekaart aangepast en zetten we ook in op het gebruik van aanvullende tools en instrumenten:

  • Het concept van ontwikkelpaden is geschikt om (meer) na te denken over lange termijn ontwikkelingen en dit te verbinden met korte termijn handelen;
  • In de praktijk blijken betrokkenen vaak nog niet toe aan besluitvorming of een besluitvormingstool, omdat er geen overeenstemming is over de urgentie voor verandering en mogelijke ontwikkelrichtingen (normatieve onzekerheid);
  • Het is daarom belangrijk om al vroeg in het proces aandacht te besteden aan het uitwisselen van verschillende belangen, waarden en (toekomst)beelden.