De werkpakketten zijn de verschillende sporen binnen KLIMAP. Ontwikkelpaden, proeftuinen en toekomstverkenningen werken hand in hand. De pakketten hebben hun eigen focus maar vullen elkaar aan en wisselen informatie uit. De verschillende pakketten worden onder deze kop verder uitgelegd. 

Proefgebieden brengt het inhoudelijke en ruimtelijke gedeelte van KLIMAP bij elkaar. Dit onderdeel laat middels een interactieve kaart zien waar proefgebieden en locaties zich bevinden en welk thema gekoppeld is. Klimaatadaptatie speelt zich af in de praktijk en daarmee ook in de ruimte. De klikbare locaties verschaffen informatie over het thema, uitdagingen, en het gebied en haar gebruikers.

De producten die KLIMAP op zal leveren bestaan uit een menukaart met beschikbare en nieuwe kennis over de effectiviteit en haalbaarheid van maatregelen, procesbeschrijvingen en tools die helpen bij het doorlopen van de methodiek van Ontwikkelpaden. Als kapstok is een routekaart ontwikkeld die structuur geeft aan het gehele proces en die de verschillende KLIMAP-producten met elkaar verbindt. 

Uitgelicht

Het zal niemand zijn ontgaan dat het droog is in Nederland: rivierafvoeren zijn al tijden laag, beken en vennen vallen droog, grondwaterstanden zakken steeds verder weg en de vegetatie heeft te leiden onder de aanhoudende hitte en droogte. Het neerslagtekort in Nederland van dit jaar is te vergelijken met 2018. Het maakt weer eens pijnlijk duidelijk dat we in Nederland spaarzaam met ons zoete water moeten omgaan. Binnen KLIMAP hebben we aandacht voor het toepassen van structurele maatregelen voor het beperken van klimaatrisico's: de watervraag verminderen, water vasthouden bij de bron en toewerken naar 'functie volgt peil'. Het is mooi om te zien dat diverse media hier ook aandacht aan schenkt!

De afgelopen maanden is binnen het samenwerkingsproject KLIMAP hard gewerkt aan het Ontwikkelpadenspel. Een serious game die de vaardigeid vergroot om kortetermijnmaatregelen te kiezen in een context van een onzekere langetermijntoekomst. Het spel is door de verschillende KLIMAP-deelnemers positief ontvangen en is vanaf nu op te vragen en te gebruiken door derden!

Binnen het samenwerkingsproject KLIMAP brengen we de problematiek van klimaatverandering op functies voor de Nederlandse zandgronden in beeld en werken we aan handelingsperspectief om te komen tot een klimaatadaptieve inrichting van het buitengebied. In deze video van Charles Eisenstein wordt op een heldere manier het belang van water vasthouden, een vitale bodem en een passend grondgebruik voor het beperken van klimaatrisico's toegelicht.