Overheden willen nu al zo goed mogelijk rekening houden met veranderingen op de lange termijn, zoals klimaatverandering. Ze willen daarnaast hun strategie kunnen aanpassen wanneer de condities tussentijds veranderen. Een benadering die hiervoor gebruikt kan worden, is het denken in ‘ontwikkelpaden’. In het project KLIMAP hebben we gewerkt aan de methodiek van ontwikkelpaden, door deze toe te passen op de praktijk van de hoge zandgronden in Nederland. Dit deden we aan de hand van zes cases, verdeeld over vier provincies. 

Verspreid over de Nederlandse zandgronden hebben we in KLIMAP ook een aantal lokale veldproeven ingericht. In deze veldproeven wordt de nog ontbrekende kennis over effectiviteit en haalbaarheid van adaptatiemaatregelen verzameld. Daarbij richten we ons niet alleen op de hydrologische effectiviteit, maar ook op de economische en sociale.

De producten die KLIMAP op zal leveren bestaan uit een menukaart met beschikbare en nieuwe kennis over de effectiviteit en haalbaarheid van maatregelen, procesbeschrijvingen en tools die helpen bij het doorlopen van de methodiek van Ontwikkelpaden. Als kapstok is een routekaart ontwikkeld die structuur geeft aan het gehele proces en die de verschillende KLIMAP-producten met elkaar verbindt. 

Uitgelicht

Op 21 maart 2024 vond de eindbijeenkomst van het project KLIMAP plaats in Het Koelhuis in Zutphen. Een impressie van het programma en de opbrengst van de parallelle sessies die in de middag hebben plaats gehad zijn terug te lezen en zien in dit verslag. Mocht dit aanleiding geven voor nadere toelichting, dan kan je contact met ons opnemen via het contactformulier.

Welke invloed heeft klimaatverandering op bodem en water van de hoge zandgronden? En hoe kunnen we die kennis gebruiken om het buitengebied klimaatbestendig te maken? Dat onderzochten 23 partijen samen in het vierjarige programma KLIMAP. Op 21 maart 2024 kwamen ze bijeen om de resultaten te delen.

Eén van de inzichten in het project KLIMAP is dat het denken in ontwikkelpaden niet vanzelfsprekend is. In een roadshow willen we de resultaten van KLIMAP letterlijk naar het gebied / de praktijk brengen en een eerste stap zetten in het verbreden van de kennis binnen de organisaties. Op 24 januari waren we bij de gemeente Voorst voor een bredere middag rondom het masterplan IJsselvallei.