Overheden willen nu al zo goed mogelijk rekening houden met veranderingen op de lange termijn, zoals klimaatverandering. Ze willen daarnaast hun strategie kunnen aanpassen wanneer de condities tussentijds veranderen. Een benadering die hiervoor gebruikt kan worden, is het denken in ‘ontwikkelpaden’.

In het project KLIMAP hebben we gewerkt aan de methodiek van ontwikkelpaden. Dit deden we aan de hand van zes cases, verdeeld over vier provincies. Ook is binnen KLIMAP een serious game ontwikkeld om op een laagdrempelige manier ervaring op te doen met het denken in ontwikkelpaden. In een aantal roadshow-sessies hebben we een brede groep mensen die betrokken zijn in gebiedsprocessen kennis laten maken met het toepassen van ontwikkelpaden en met de resultaten uit KLIMAP.