Hierin worden te zijner tijd voorbeelden geplaatst die ter illustratie en inspiratie kunnen worden ingezien.