1. Een gedeeld beeld van relevante kennis en uitgangspunten is belangrijk. Besteed voldoende aandacht aan een gezamenlijk begrip van het systeem en kom tot overeenstemming over de te volgen aanpak. Formuleer doelen en verwachte uitkomsten van het proces zoveel mogelijk samen. Waar sprake is van gevoeligheden, zijn individuele gesprekken met de betrokkenen een goede eerste stap.  
  2. Werk samen aan het analyse instrumentarium, bijvoorbeeld als overheden en kennispartijen. Dit bevordert het onderlinge begrip. Leg de verantwoordelijkheid voor de modelanalyse wel bij één partij neer. 
  3. Het gaat erom, zoals al gezegd in de inleiding, dat het gedeelde beeld van de context groeit en verandert tijdens de vervolgstappen in de routekaart. Het hoeft dus niet meteen perfect te zijn.