Op een zeer droogtegevoelig perceel in Helvoirt is in het voorjaar van 2019 een proefveld aangelegd waarbij er is gediepmengd met een roterende spitmachine. Daarna zijn gras, klaver en kruiden ingezaaid. De proef is onderdeel van het project Bodem & Water van Waterschap de Dommel. Via KLIMAP worden aanvullende metingen gedaan om de effecten van diepmengen op de bewortelingsdiepte en waterbeschikbaarheid te kwantificeren.

Korte omschrijving locatie  

Diepmengen IMG 20190503 153608Op een zeer droogtegevoelig perceel in Helvoirt is in het voorjaar van 2019 een proefveld aangelegd, waarbij er is gediepmengd met een roterende spitmachine. Daarna zijn gras, klaver en kruiden ingezaaid. De proef wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut, voor een deel onder het Project Bodem & Water van Waterschap de Dommel. Via KLIMAP worden aanvullende metingen en modelberekeningen gedaan om de effecten van diepmengen op de bewortelingsdiepte en waterbeschikbaarheid te kwantificeren.

Welke maatregelen zijn onderzocht?  

In deze veldproef hebben we onderzoek gedaan naar de volgende maatregel uit de KLIMAP menukaart:

B2.3 Diepmengen voor diepere beworteling en organische stof opslag 

Doel van de veldproef  

Door de teeltlaag te mengen tot op een diepte van 50cm en 80cm wordt een diepere teeltlaag gecreĆ«erd waardoor gras dieper kan wortelen en daardoor droogte toleranter wordt. Daarnaast wordt organische stof in diepere lagen vastgelegd en daarmee CO2 opgeslagen. 

Beknopte omschrijving aanpak 

Diepmengen DSCN3365Het diepmengen is gedaan in vier herhalingen op 50cm en 80cm met als controle een behandeling waar 30cm is gemengd. Na de bodemwerking is het proefveld ingezaaid met een gras, klaver en kruiden en is in 2020 en 2021 de droge stof- en ruw eiwitopbrengst bepaald. Eind 2020 en 2021 zijn er verder metingen gedaan naar bewortelingsdiepte, grond menging, bodemleven, bulkdichtheid en indringingsweerstand. Het gewas wordt uitgesplitst per soort zodat aandelen kunnen worden bepaald. Er wordt gemodelleerd aan waterbeschikbaarheid en aan het verloop/opslag van koolstof in de bodem. De proef loopt van 2019 t/m 2022. 

Eerste resultaten 

Met name het spitten tot 80 cm diepte laat een lagere indringingsweerstand zien. Het spitten op 50 en 80 cm diepte laat een verschuiving zien van het organische stofgehalte van de laag 0 tot 30 cm naar de laag 30 tot 60 cm. De lagere indringingsweerstand in de behandeling van spitten tot 80 cm diepte in combinatie met de aanwezigheid van wat organische stof uit de bovengrond, laat een diepere beworteling zien. De behandeling spitten tot 80 cm diepte zorgt in het eerste jaar na deze bewerking voor twee ton drogestof per jaar per hectare meer.