Tijdens deze middag is de olievlekwerking van het KLIMAP gedachtegoed doorgezet. De middag met bestuurders, van onder andere deelnemende gemeentes, het waterschap, de provincie, en natuur- en landbouworganisaties werd afgetrapt met het plaatsen van bestuurlijke handtekeningen voor de bekrachtiging van de samenwerking in de IJsselvallei.

Deze middag in het teken van de voortgezette verlenging was dan ook de plek om de ervaringen uit KLIMAP verder te verspreiden binnen deze betrokken organisaties. Vanuit KLIMAP is er gesproken door Myrjam de Graaf over de ontwikkelpadenmethodiek uit KLIMAP, en door Rozemarijn van den Berg over hoe dit toegepast is in de casus IJsselvallei.

Tijdens de discussie na de presentaties is er vanuit alle verschillende hoeken gereageerd op het KLIMAP gedachtegoed en hoe dit in de IJsselvallei is toegepast. De drie hoofdthema’s tijdens de discussie waren, de methodiek, de inzichten die dit bracht voor ieders werk, en waar mensen graag mee aan de slag willen. Zo werd de methodiek gezien als een belangrijk hulpmiddel om te onderkennen wat er op de langere termijn op een gebied afkomt en werd het waardevrij verkennen van de toekomst aan de hand van autonome scenario’s als meerwaarde gezien.

Zie ook:
Bekrachtiging van samenwerking brengt IJsselvallei in nieuwe stroomversnelling | Gemeente Voorst