Tot eind 2023 wordt onderzocht hoe het water- en bodemsysteem op de Nederlandse zandgronden klimaatadaptief kan worden ingericht voor landbouw en natuur. We zijn nu halverwege het project: een mooi moment om te kijken naar de tussenproducten en de koers te bepalen voor de resterende periode.

In dit document vertellen we hoe ver we zijn met ontwikkelpaden als integrerend concept; met de routekaart als kapstok. In deze verhaallijn tref je een reflectie aan op het werk dat tot nu toe is uitgevoerd, onder meer in de proefgebieden; de te nemen vervolgstappen, en de ervaringen die we hebben opgedaan die zijn vastgelegd in leerpunten.

Ga naar het document: 'Klimaatadaptatie in de praktijk: hoe richten we Nederlandse zandgronden klimaatadaptief in?'