Maisteelt in een permanent ondergewas kan het organische-stof gehalte en de bodemleven-activiteit verhogen. Als dit duidelijk lukt, dan kan de veranderde bodemtextuur mogelijk een positieve uitwerking op het waterbergend vermogen van de bodem hebben (andere pF-curve). Daarnaast onderdrukt een permanent ondergewas onkruiden, waardoor het middelen-gebruik (gewasbescherming) in maïs kan worden gereduceerd. Afhankelijk van het ondergewas is er echter ook vochtconcurrentie met het maisgewas, hetgeen tot andere opbrengsten van mais kan leiden. Dit KLIMAP-onderzoek moet meer inzicht geven in de vochtbalans van een mais gewas met een ondergewas en zonder een ondergewas. We meten daarom continu relevante variabelen op diverse plots via een meteostation, sensoren bodemvocht (vocht, temp, EC), tensiometers (zuigspanning) en een drukopnemer in een peilbuis met een freatische grondwaterstand. Alles op telemetrie, op afstand te volgen. Laat het groeiseizoen maar beginnen. Een echte proeftuin!