Deze ochtend  stond in het teken van de ‘verrijking’, ‘kruisbestuiving’ en ‘olievlekwerking’ van het KLIMAP gedachtegoed. Door de lessen uit KLIMAP te verbinden met het waterschapsprogramma Klimaatrobuuste Vechtstromen is het gesprek gevoerd over de route naar een klimaatrobuuste inrichting en over de samenwerking met de omgeving hierbij.

Er wordt teruggekeken op een geslaagde bijeenkomst, met waardevolle discussies tussen de verschillende betrokkenen in het programma Klimaatrobuuste Vechtstromen. Middels enkele interactieve opdrachten is met elkaar gesproken over dilemma’s die spelen of kunnen gaan spelen en over mogelijke maatregelen voor NU, STRAKS en LATER.
Door de deelnemers aan de sessie worden ontwikkelpaden gezien als een bruikbaar handvat om na te denken over een toekomstbeeld en hoe hier naar toe te werken aan de hand van de keuzes die hier bij passen. Het koppelen van ontwikkelpaden aan een lopend programma lijkt te helpen om de materie tastbaar te maken. Aan de start was de verleiding groot om te denken in korte termijn resultaten en maatregelen, maar gedurende de dag verschoof dit naar het plaatsen van dit handelen in het licht van langetermijndoelen. Dit heeft geleid tot een goede afsluiting waarin gekeken is naar welke acties er op korte termijn al genomen kunnen worden.