In gesprekIn het project KLIMAP hebben we ervaren dat het werken aan een klimaatbestendige omgeving begint met het voeren van het juiste gesprek met elkaar. Een gesprek waarin pijnlijke besluiten niet uit de weg worden gegaan. We hebben in KLIMAP ervaren dat het helpt om samen vergezichten te schetsen en buiten de gebaande paden te lopen. Nieuwe paden die we vandaag inslaan naar de wereld van morgen.

Deze inzichten hebben we vertaald naar een aantal opeenvolgende interactieve opdrachten. Opdrachten die helpen in het stimuleren van het breder denken, het verder vooruit denken en vooral van het voeren van het juiste gesprek met elkaar.

Tijdens de roadshowsessie in Den Bosch zijn de deelnemers aan de slag gegaan met deze opdrachten aan de hand van een bestaande casus, het GGA gebied ‘Aa-dal Noord’.

Hoewel de aanwezigen van verschillende organisaties afkomstig waren, werken ze allen op een bepaalde manier aan klimaatadaptatie en ruimtelijke vraagstukken in de Brabantse en/of Limburgse beekdallandschappen. En juist de diversiteit aan expertises leverde interessante gesprekken en denklijnen op: In hoeverre gaat ‘het werken volgens het principe Water en Bodem Sturend’ samen met ‘het aansluiten van het wateraanbod aan de groeiende watervraag’? En wanneer moet je écht keuzes maken hierin? Hoe kunnen we als overheid kaders stellen en regie voeren met behoud van keuzeruimte en eigenaarschap voor grondgebruikers? Hoe kunnen we ‘het goede verhaal’ blijven vertellen in een dynamische wereld, waarin onverwachte gebeurtenissen plaats hebben?

Route opdrachtenDe combinatie van korte, interactieve opdrachten, een praktische casus en een mix van disciplines bleek het breed denken goed op gang te brengen. Enkele reacties na afloop:

  • ‘het denken in 'NU', 'STRAKS' en 'LATER' geeft ruimte: niet alles hoeft nu’
  • ‘ik zie nu het belang in van de focus 'NU' op richtinggevende keuzes’
  • ‘ook voor bestuurders kan deze oefening van meerwaarde zijn’
  • ‘het werken met een praktijkcasus maakt het gesprek tastbaar en concreet’

We kijken terug op een geslaagde dag en danken bij deze alle helpende handjes, met in het bijzonder Susan Dingarten die ons door de dag heen heeft geleid en afsloot met een aantal inspirerende, door AI gegenereerde, toekomstbeelden van beekdallandschappen.