Visiekaart ontwikkelpadenspel 3 2Landelijke, regionale en lokale overheden staan samen met andere actoren in het landelijk gebied voor de uitdaging hoe ze plannen kunnen maken voor een toekomst, waarin nog zoveel onzeker is. In KLIMAP maken we gebruik van het nieuwe concept van ontwikkel- of transitiepaden voor planning naar een klimaatbestendige inrichting van de Nederlandse hoge zandgronden. Het ontwikkelpadenspel kan overheden helpen om basisbegrippen rondom transitiepaden te verhelderen en de discussie met elkaar te voeren over de impact van maatregelen. Het spel is een aantal keer gespeeld binnen het KLIMAP consortium. Naar aanleiding van ontvangen feedback is het spel tussen de sessies door verbeterd in bijvoorbeeld de beschrijvingen, puntentelling, de maatregelen en de toekomstvisie. Lees meer over het spel in dit H2O-artikel.

Inmiddels het het ontwikkelpadenspel klaar voor gebruik door derden. Wilt u binnen uw organisatie of binnen uw project het denken in transitiepaden stimuleren? Of wilt u meer toelichting over het toepassen van deze serious game? Neem hierover contact met ons op!