Op 9 mei vond er een speelsessie plaats op de Kennis en Innovatiedag Water en Bodem, georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een groep enthousiaste deelnemers vanuit onder andere het rijk, waterschappen, provincies en adviesbureaus werd uitgedaagd om het denkbeeldige gebied Klimaptopia klimaatrobuust in te richten binnen een periode van 50 jaar. In de twee uur durende sessie kregen de verschillende groepjes als eerst de opdracht om vanuit de structurerende keuzes water en bodem sturend een visie te ontwikkelen voor het gebied. Vervolgens is iedere visie vol overtuigingskracht gepitcht aan de groep, waarna democratisch besloten is welke visie leidend werd voor het uitvoeringsprogramma voor de komende 50 jaar. Na een korte reflectie op de visieontwikkeling is er gestart met de eerste 20 jaar van het uitvoeringsprogramma (2 rondes), waar onverwachte gebeurtenissen af en toe alles door de war schopte. De sessie werd afgesloten met een korte reflectie op de gemaakte keuzes tijdens de uitvoering én met zandkoekjes voor de winnaars!

 KLIMAP_OPS_20230510_aspect.JPG

Young Talent Day georganiseerd door STOWA

Een dag daarna was de volgende speelsessie! Op 10 mei is onder begeleiding van KWR het spel gespeeld tijdens de Young Talent Day, georganiseerd door STOWA. Een groep van 30 jonge water professionals, werkzaam bij onder andere provincies, waterschappen en kennisinstituten, gingen met behulp van het Ontwikkelpadenspel aan de slag met het vraagstuk over verdeling van water. In anderhalf uur is er door de deelnemers enthousiast en fanatiek gewerkt aan het realiseren van een robuust watersysteem voor Klimaptopia. Ook hier zorgden de onverwachte gebeurtenissen af en toe voor flinke frustratie. Na het spel was er tijd voor reflectie. Vooral de herkenning tussen wat men in het werk tegenkwam en hier in het spel kwam duidelijk naar voren. Een zeer geslaagde speelsessie en zeker voor herhaling vatbaar!

Heb jij het spel onlangs gespeeld, heb je er over gehoord of word je door het lezen hiervan enthousiast? En wil je (een variant van) een speelsessie van het ontwikkelpadenspel binnen jouw organisatie, project of bij een ander soort bijeenkomst? Neem vooral contact met ons op of vul dit formulier in!