Als lezer word je vanuit de huidige situatie meegenomen naar het klimaatadaptieve wensbeeld van het gebied en welke deelgebieden hier bij horen. Per deelgebied (Natura 2000 en bufferzones, beekdalen, klimaatadaptieve landbouw, en intensieve landbouw) wordt in drie stappen toegelicht wat er mogelijk is. Eerst wordt geschetst hoe het gebied eruitziet en zich verhoudt tot de andere deelgebieden (karakteristieken), vervolgens worden er aan de hand van bestaande voorbeelden verdienmodellen gepresenteerd die bij het deelgebied passen (autonoom), om af te sluiten met welke subsidies hier op aansluiten en ideeƫn voor nieuwe subsidies. Een vereenvoudigde versie van de brochure is hier direct te downloaden. De interactieve versie kunnen we op verzoek toesturen.

Hoewel de brochure is toegespitst op een specifiek gebied in Noordwest-Limburg, zijn de inzichten ook voor andere beekdallandschappen waardevol. We horen graag terug in hoeverre onze verwachtingen worden herkend. Laat het ons weten via het contactformulier!