We zien de producten als een eerste aanzet die we met elkaar ook n√° afronding van KLIMAP verder ontwikkelen en vullen. Ook zien we het belang in van het verbinden van KLIMAP-producten en -gedachten met het traject Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Een mooie oogst, waarmee we aan de slag gaan!

We hebben de bijeenkomst afgesloten met het bezoeken van enkele proeflocaties in Midden-Brabant, waarbij de verschillende onderzoekers ons hebben meegenomen in de effectiviteit van de maatregelen, de eerste resultaten en nog te ontwikkelen kennis. De productiviteit en het watergebruik van kruidenrijke graslanden, de invloed van pendelende wormen op de infiltratie van regenwater, het effect van bodemverdichting op de vochthuishouding in de bodem en de effectiviteit van diepmengen op de beworteling in diepere bodemlagen. Ook op de KLIMAP-website zijn de resultaten van deze en andere veldproeven terug te lezen.