Bij de start van KLIMAP was de praktische ervaring met ontwikkelpaden beperkt en omdat we structuur wilden aanbrengen in onze benadering, zijn we gestart met de ontwikkeling van een ‘routekaart’. 

Doel van de eerste versie van de routekaart was om samen met stakeholders op een systematische manier ontwikkelpaden te ontwerpen en te implementeren. Vertrekpunt was het begrijpen van feitelijk relevante informatie en ontwikkelingen (omgaan met cognitieve onzekerheid). Dit zou uiteindelijk moeten leiden tot het maken van routes en keuzes richting de toekomst. In de cases hebben we deze methodiek getest. Daarnaast deden we veldproeven om klimaatadaptieve maatregelen in de praktijk te testen.