slider img1

In het Scheiendsven tussen Boxtel en Oirschot (NB) nabij het Natura2000 gebied de Kampina worden verschillende natte gewassen geteeld in een zuiveringsmoeras. Het zuiveringsmoeras staat in verbinding met de Banisloop. 

Welke maatregelen worden onderzocht?

In deze veldproef onderzoeken wij de volgende maatregel uit de KLIMAP menukaart:

A2.4 Paludicultuur /  Natte landbouw

Doel van de veldproef

In deze proef wordt gekeken naar water vasthouden, verbeteren van waterkwaliteit, versterken van biodiversiteit, en het vastleggen van koolstof. Daarnaast wordt er kennis opgebouwd over teelt, oogst en toepassing van verschillende gewassen zowel voor de biobased economie als voor humane voeding. 

De aanpak

In 2020 is met de inrichting begonnen en vanaf 2021/2022 worden verschillende natte gewassen en waterplanten aangeplant, waaronder pijlkruid, watermunt, wilg, zwarte els, en lisdodde. Parameters die continue gemeten worden zijn in het oppervlakte water O2, Ntotaal, PO4, pH en debiet, in peilbuizen in de omgeving worden grondwaterstanden geregistreerd. Incidenteel worden er gewasmetingen uitgevoerd. In 2020 en 2021 is er een biodiversiteitsscan uitgevoerd door studenten van de HAS. 

Omdat het Scheiendsven in 2020 geheel droog is gevallen, zijn er in 2021 aanpassingen gedaan om water in verschillende peilvakken vast te houden en waterniveaus te kunnen regelen. Het moment van oogsten bepaalt de toepassingsmogelijkheden van het gewas, maar ook de zuiveringscapaciteit en biodiversiteit. 

Tussentijdse resultaten

Vanaf 2022 worden automatische peilmetingen gedaan en zijn waterkwaliteitsmonsters genomen. Data van de waterkwaliteit in de omgeving is beschikbaar via Hydronet. Er zijn verschillende studenten verslagen beschikbaar o.a. over biodiversiteit en toepassing van lisdodde in waardenketens.  De functie van lisdodde in de waterzuivering.