In een weiland in De Moer in Noord-Brabant wordt de teelt van verschillende diep en intensief wortelende kruiden onderzocht in mono- en mengteelt. Door een diversiteit aan kruiden met klaver en gras ontstaat een betere beworteling en bodemstructuur, en daardoor een klimaatbestendiger grasland.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut in samenwerking met KnowH2O en Moisture Matters.

Kruidenrijk grasland2

Welke maatregelen worden onderzocht?

In de veldproef wordt de volgende maatregel uit de KLIMAP menukaart onderzocht:

A1.2 Klaver- en kruidenrijk grasland

Doel van de veldproef

Er wordt onderzocht wat het netto waterverbruik en de droogteresistentie is van deze diep wortelende gewassen in vergelijking met gras.

De aanpak

Er worden verschillende gras-kruidenmengsels met elkaar vergeleken in proefvakken. Het gaat dan om Engels raaigras, Rode klaver, Cichorei, Smalle weegbree en Witte klaver. In deze proefvakken wordt de gewasopbrengst, de gewasverdamping en het bodemvochtgehalte gemeten, waarmee het waterverbruik per kilo droge stof kan worden gemodelleerd. De proef loopt tot en met 2022.

Video

Onderzoek naar effect van gras-kruiden mengsels in droogteresistente weilanden