In deze stap verbinden we maatregelen met elkaar tot zogenaamde 'ontwikkelpaden'. We maken inzichtelijk hoe verschillende maatregelen in tijd en ruimte kunnen worden geplaatst en spiegelen dit aan de gebiedsopgaven. Zo ontstaan mogelijke routes die bewandeld kunnen worden, afhankelijk van nieuwe zekerheden die gaandeweg gaan ontstaan.

 

Hierin worden te zijner tijd voorbeelden geplaatst die ter illustratie en inspiratie kunnen worden ingezien.

In een latere fase van het project wordt op deze plek een overzicht gegeven van nuttige tools en bronnen die in deze stap van de routekaart kunnen worden toegepast. Tevens vind je hier verwijzingen naar websites waar meer informatie te vinden is van de betreffende tools en bronnen.

Deze stap wordt momenteel binnen KLIMAP verder uitgewerkt.