Zoals in vorige stap al opgemerkt, staat de inventarisatie van (clusters van) maatregelen niet op zichzelf. Deze inventarisatie is sterk verweven met het definiëren van inrichtingsvarianten. Toch vinden we het belangrijk te beschrijven hoe deze inventarisatie kan plaats hebben en welke tools hiervoor in KLIMAP worden ontwikkeld. Voor het (ruimtelijk) selecteren van effectieve klimaatadaptatie-maatregelen in een specifiek gebied, is in KLIMAP een menukaart ontwikkeld. Hierin zijn voor een groot aantal maatregelen de effectiviteit, eisen, risico’s en kansen en de kosten vermeld. Hiermee kan een eerste filtering plaats vinden van interessante en kansrijke maatregelen. Vervolgens worden de gefilterde maatregelen getoetst aan de wensbeelden (passen ze bij de vastgestelde leidende principes?), worden ze in de ruimte en tijd geplaatst en maken ze onderdeel uit van een inrichtingsvariant.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de visualisatie en vormgeving van de KLIMAP menukaart. Zodra een eerste versie beschikbaar is, wordt deze op de website geplaatst. Het vullen van de menukaart is een doorlopend proces. Gedurende het project zal de menukaart dan ook regelmatig worden aangevuld en worden doorontwikkeld.

In een latere fase van het project wordt op deze plek een overzicht gegeven van nuttige tools en bronnen die in deze stap van de routekaart kunnen worden toegepast. Tevens vind je hier verwijzingen naar websites waar meer informatie te vinden is van de betreffende tools en bronnen.

Deze stap wordt momenteel binnen KLIMAP verder uitgewerkt. Ook wordt de menukaart vormgegeven.