Met welke maatregelen kunnen we het gebied inrichten voor de toekomst volgens de wensbeelden uit stap 2? Wat kunnen we doen met gewassen die tegen natheid en droogte kunnen, die water kunnen zuiveren en de bodem verbeteren? Met welke vormen van beregening en drainage kunnen we water vasthouden, afvoeren en het grondwater aanvullen?  

Deze stap gaat hier verder op in en geeft aan de hand van de menukaart voorbeelden. 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de visualisatie en vormgeving van de KLIMAP menukaart. Zodra een eerste versie beschikbaar is, wordt deze op de website geplaatst. Het vullen van de menukaart is een doorlopend proces. Gedurende het project zal de menukaart dan ook regelmatig worden aangevuld en worden doorontwikkeld.

In een latere fase van het project wordt op deze plek een overzicht gegeven van nuttige tools en bronnen die in deze stap van de routekaart kunnen worden toegepast. Tevens vind je hier verwijzingen naar websites waar meer informatie te vinden is van de betreffende tools en bronnen.

KLIMAP ontwikkelt een ‘menukaart’ met pakketten van maatregelen die geschikt zijn voor verschillende delen van typische landschappen op de zandgronden, zoals een beekdallandschap. Voor iedere maatregel zijn de effectiviteit en toepasbaarheid vermeld. Het kiezen van maatregelen gebeurt samen met belanghebbenden. Daarna moeten de maatregelen worden getoetst aan de wensbeelden van het gebied.