In deze stap gaan we aan de slag met het inventariseren van mogelijke maatregelen die richting geven aan de gedefinieerde inrichtingsvarianten. Het betreft hier zowel fysieke maatregelen als beleidsinterventies. De menukaart die momenteel wordt ontwikkeld vormt hier een belangrijke bron. In deze menukaart wordt de beschikbare kennis over effecten en consequenties van diverse maatregelen overzichtelijk weergegeven. 

 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de visualisatie en vormgeving van de KLIMAP menukaart. Zodra een eerste versie beschikbaar is, wordt deze op de website geplaatst. Het vullen van de menukaart is een doorlopend proces. Gedurende het project zal de menukaart dan ook regelmatig worden aangevuld en worden doorontwikkeld.

In een latere fase van het project wordt op deze plek een overzicht gegeven van nuttige tools en bronnen die in deze stap van de routekaart kunnen worden toegepast. Tevens vind je hier verwijzingen naar websites waar meer informatie te vinden is van de betreffende tools en bronnen.

Deze stap wordt momenteel binnen KLIMAP verder uitgewerkt. Ook wordt de menukaart vormgegeven.