Het programma heeft veel kennis, inzichten, instrumenten en werkwijzen opgeleverd voor
het klimaatrobuust inrichten en beheren van stroomgebieden op de hogere zandgronden.
Kennis, waar we binnen het programma KLIMAP goed gebruik van kunnen maken!

De resultaten uit het programma Lumbricus zijn overzichtelijk ontsloten via www.stowa.nl/lumbricus.

Dat gebeurt aan de hand van drie thema’s:

  1. Inrichten en beheren: Welke maatregelen kun je nemen?
  2. Opschalen en combineren: Wat is het effect?
  3. Implementeren & uitvoeren: Hoe regelen we het?

Lumbricus studio ronald van der heide 3 2

Deze visual geeft de samenhang tussen de 3 thema's in Lumbricus weer.
(Bron: Studio Ronald van der Heide)